Klik hier om u in te schrijven!

In de zoektocht naar oplossingsrichtingen voor ervaren knelpunten in de zorg en ondersteuning thuis, is met regelmaat onafhankelijke cliëntondersteuning benoemd als mogelijke oplossing.

In het kader van Merkbaar Beter Thuis organiseert Significant Public twee verdiepende bijeenkomsten die nader ingaan op het waarom, waartoe en hoe van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Er zal in deze bijeenkomsten onder andere aandacht zijn voor inspirerende voorbeelden van zogeheten koplopergemeenten op dit thema en gesprekken over de kadering van cliëntondersteuning.

Ook gaan de deelnemers in een workshop aan de slag met de door Movisie ontwikkelde inventarisatiematrix om de lokale situatie aangaande cliëntondersteuning in kaart te brengen. De drie dimensies in de matrix gaan over levensdomeinen, doelgroepen en toegang tot zorg en ondersteuning. Deelnemers van de bijeenkomst gaan dus met een concrete aanzet van inzicht in hun lokale situatie naar huis: welke terreinen goed ‘gecoverd’ zijn en juist waar de hiaten in de organisatie zitten. Dit kan een eerste aanzet vormen om aan de slag te gaan met cliëntondersteuning in de eigen lokale situatie. Meer informatie over cliëntondersteuning treft u aan op de website van Movisie.

We nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst als u inspiratie wil op doen voor de organisatie van cliëntondersteuning en een eerste aanzet wil doen voor (door)ontwikkeling in uw eigen lokale situatie. Om ervoor te zorgen dat het niet slechts bij inspiratie blijft vragen wij u met een klein ‘team’ langs te komen. We hanteren hiervoor een minimum van drie personen die ook daadwerkelijk zicht op en zeggenschap over cliëntondersteuning hebben. Hierbij moet u denken aan een beleidsmedewerker of een medewerker in de toegang van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan aanbieders van cliëntondersteuning of een vertegenwoordiger vanuit het perspectief van de cliënt en/of de mantelzorger. Geef in de inschrijving duidelijk aan met wie u samen naar deze bijeenkomst komt. Graag tot dan!

Waar & Wanneer: Woensdag 22 januari 9.00-13.00u in De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20 te Venlo, donderdag 30 januari 9.00-13.00u in Huis van de Stad (Raadzaal), Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda en op maandag 3 februari 9.00-13.00u in Engels Conference Center, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Voor wie: Verantwoordelijken en betrokkenen bij de organisatie van cliëntondersteuning in een gemeente (bijv. vanuit beleid, toegang, aanbieder, cliënt, mantelzorger, etc.). 

Programma

9.00u Inloop met koffie en thee
9.30 Start programma
10.00 Kadering OCO
10.15 Start Workshop
12.15 Afsluiting
12.30 Lunch