Klik hier om u aan te melden!

Eén regisseur is een veelgenoemde oplossing voor de integrale zorg en ondersteuning aan jeugd die de volwassen leeftijd bereiken (16 tot 27 jaar). Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Donderdagmiddag 23 januari 2020 vindt de bijeenkomst ‘één regisseur voor 16 tot 27 jaar’ plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd als verdieping op de regionale bijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen experts vanuit verschillende perspectieven over hun ervaringen met het inrichten van één regisseurschap, maar ook gaat u zelf aan de slag met de vertaling van deze kennis naar uw eigen gemeente. We gaan in op belangrijke praktische randvoorwaarden om het regisseurschap te organiseren en wat deze regierol vraagt van een professional. Aan het einde van de bijeenkomst heeft u een eerste ‘inspiratieplan’: wat zijn de eerste stappen voor de gemeente om het één regisseurschap in te richten?

Programma:

12.30u – 13:00u Inloop met lunch
13.00u – 14:15u Plenair gedeelte

o NJi – Integraal werken met jongeren: lessen vanuit de pilots ‘toekomstgericht werken’

o Nicoline den Ouden (Jeugdbescherming West, Expertiseteam Complexe Zorg) – Ontwikkeling van de zorgwoonregisseur 16 tot 27 jaar in regio Midden-Holland: hoe organiseren we dat?

o Gemeenten vertellen: ‘best practices’ één regisseur voor 16 tot 27 jaar

14.15u – 16.30u Twee workshoprondes
16.30u – einde Borrel

Beschrijving workshops
Tijdens de bijeenkomst zijn er twee workshoprondes met keuze uit vier thema’s. Deze thema’s gaan in op de randvoorwaarden die nodig zijn om één regisseur voor de doelgroep ‘16 tot 27 jaar’ te implementeren in uw gemeente en wat de regierol aan (nieuwe) competenties vraagt van een professional. Tijdens de workshops gaat u zelf aan de slag, doet u inspiratie op en is er ruimte voor interactie met collega’s uit andere gemeenten.

Er is keuze uit de volgende workshops:

a. Randvoorwaarden: wat hebben regisseurs nodig?
De randvoorwaarden om regisseurs goed te laten functioneren zijn niet altijd goed ingevuld. Denk aan betrokkenheid van verschillende disciplines, voldoende tijd (en capaciteit) voor de jongere, mogelijkheid van gegevensdeling of doorlooptijd van de zorg en ondersteuning. Weet u wat de minimale randvoorwaarden zijn voor een regisseur om deze rol te vervullen? Bij welke randvoorwaarden is de gemeente aan zet? Tijdens deze workshop doet u meer inzicht op over de verschillende randvoorwaarden die van belang zijn voor een regisseur en brengt u in kaart welke randvoorwaarden binnen uw eigen gemeente aandacht verdienen.

b. Financiering. De regierol vraagt regisseurs om over domein- en organisatiegrenzen heen te werken. In de praktijk is de financiering echter vaak nog gekoppeld aan een domein, een organisatie of functie. Hoe kan de financiering van regisseurs zodanig worden vormgegeven, dat daadwerkelijk domein- en organisatieoverstijgend gewerkt kan worden? U gaat aan de slag met vragen als: Wat zijn mogelijkheden voor het financieren van regisseurs? (Hoe) kunnen budgetten worden gebundeld? Hoe ga je om met kostenoverschrijding en verantwoording?

c. Domeinoverstijgend samenwerken. Het aanbieden van integrale zorg en ondersteuning aan jongeren vraagt om domeinoverstijgend werken. Ook voor iemand die als regisseur functioneert het belangrijk om het voor de jongeren relevante netwerk in beeld te hebben en de ondersteuning en zorg vanuit de verschillende domeinen (‘Big Five’) op elkaar én op de behoeften van de jongeren aan te laten sluiten. Tijdens deze workshop brengt u in kaart welke belangrijke spelers er in uw regio zijn op het gebied van de Big Five, hoe je als regisseur kunt aansluiten bij bestaande netwerken en wat er nodig is om domeinoverstijgend te kunnen werken in het belang van de jongere.

d. Rol en competenties: wat vraagt een regierol van een professional? Het (integraal) werken met jongeren en specifiek in een regierol vraagt bepaalde competenties van een professional. Wat verandert er voor een professional die als regisseur gaat werken?

Praktische informatie:
Datum/tijd:
Donderdag 23 januari 2020, 12.30u – 17.00u
Locatie:
MeetingDistrict, Blokhoeve 2a Nieuwegein
Voor wie:
Gemeenten die zich oriënteren op de organisatie van één regisseur voor de doelgroep ‘16 tot 27 jaar’ of hier recent mee zijn gestart en daarom geïnspireerd willen worden en kennis willen uitwisselen. De bijeenkomst is primair gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten, maar ook andere betrokken collega’s of ketenpartners zijn welkom.
Aanmelden:
U meldt zich aan via het aanmeldformulier hieronder. In het aanmeldformulier kunt u aangeven welke workshops uw interesse hebben en eventueel welke vragen er bij u leven op dit thema. Op de bijeenkomst zelf kiest u de workshops waaraan u gaat deelnemen (dit is ook afhankelijk van beschikbaarheid).