Merkbaar beter thuis

De verdiepende bijeenkomsten van Merkbaar Beter Thuis zullen binnenkort van start gaan!

Klik hier voor meer informatie over Merkbaar Beter Thuis en

hier voor het vervolg op de regiobijeenkomsten

Achtergrond

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren. In de afgelopen maanden hebben deelnemers vanuit verschillende perspectieven  – in 12 regionale werkbijeenkomsten oplossingsrichtingen geformuleerd voor uiteenlopende knelpunten in de zorg en ondersteuning thuis.

Op een aantal besproken thema’s zullen de komende maanden verdiepende bijeenkomsten plaatsvinden. Op de tegels hieronder vindt u meer informatie over deze thema’s. Deze bijeenkomsten kennen geen open karakter, maar heeft u interesse om een actieve bijdrage te leveren op één van deze thema’s, of bent u al actief op één van deze thema’s, dan horen wij dat uiteraard graag van u. Ook als u dringend behoefte heeft aan verdieping op een thema dat hier niet bij staat, houden wij ons graag aanbevolen.

Om meer te lezen over de achtergrond en de aanleiding van de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis, klik hier.

Om meer te lezen over de uitkomsten van de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis, klik hier voor de tussenrapportage.

Verdiepende bijeenkomsten

Nadere informatie over de verdiepende bijeenkomsten wordt z.s.m. bekend gemaakt

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

11 maart 2019

Inwoner- en cliëntparticipatie

Inwoner- en cliëntparticipatie

4 maart 2019

Grensvlakken Wmo / Wlz

Grensvlakken Wmo / Wlz

3 maart 2019

Eén regisseur bij de doelgroep 16-27 jarigen

Eén regisseur bij de doelgroep 16-27 jarigen

2 maart 2019

Passend indiceren

Passend indiceren

1 maart 2019

Informatie-uitwisseling tussen professionals

Informatie-uitwisseling tussen professionals

28 februari 2019