Merkbaar beter thuis

De verdiepende bijeenkomsten van Merkbaar Beter Thuis zijn inmiddels geweest. Lees hieronder meer!

Klik hier voor meer informatie over Merkbaar Beter Thuis en

hier voor het vervolg op de regiobijeenkomsten

Achtergrond

We kijken terug op een mooi jaar waarin we werkten aan de verbetering van de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis in het project Merkbaar Beter Thuis. In 12 regiobijeenkomsten en 8 verdiepende bijeenkomsten werkten we hieraan met alle relevante stakeholders, zoals cliënten, verzekeraars en zorgkantoren, zorgaanbieders en gemeenten. Op actiegerichte wijze ontwierpen zij oplossingsrichtingen voor door cliënten ervaren knelpunten, deden kennis en inspiratie op en wisselden ervaringen uit met elkaar. Het bleef niet alleen bij bijeenkomsten en ontwerpen, op diverse plekken pakten groepjes de handschoen op om hun ontworpen oplossingsrichting ook daadwerkelijk handen en voeten te gaan geven. Wij blijven graag de ervaringen hierover terug horen!

De opbrengsten van de bijeenkomsten zijn verwerkt in verslagen en een tussentijdse tussenrapportage. Deze zijn te vinden op deze websiteHet geheel van bevindingen hebben we de afgelopen maanden verwerkt in een meer beschouwende eindrapportage. Hiermee is de opdracht die wij in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG hebben uitgevoerd afgerond. 

Merkbaar Beter Thuis eindigt, maar thema’s als toeleiding naar de juiste zorg en ondersteuning, inwonerparticipatie, cliëntondersteuning, regisseursschap en uitdagingen op de grensvlakken van de Wmo en Wlz blijven natuurlijk actueel. De VNG start daarom met het Verbetertraject Samenwerken aan een betere Toegang Sociaal Domein. Hiervoor is een plan opgesteld in afstemming met cliënt- en brancheorganisaties. Het is een op ontwikkeling en praktijkkennis gericht traject waarin gemeenten samen met hun lokale en regionale samenwerkingspartners aan de slag gaan en blijven met de verbetering van de uitvoering. Vanuit het verbetertraject is ondersteuning mogelijk, onder andere door Movisie en de werkplaatsen sociaal domein. Hierover volgt snel meer informatie vanuit de VNG.

Ten slotte, wij hebben met plezier gewerkt aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning thuis in het kader van Merkbaar Beter Thuis. Daar stopt het gelukkig niet bij voor ons. In allerlei vormen bouwen wij hier in diverse projecten gewoon aan door en gebruiken daarmee de ervaringen van het afgelopen jaar. Nieuwsgierig hoe? Bekijk dan een greep uit onze andere projecten op deze website.

Het team Merkbaar Beter Thuis

Om meer te lezen over de achtergrond en de aanleiding van de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis, klik hier.

Om meer te lezen over de uitkomsten van de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis, klik hier voor de tussenrapportage.

Verdiepende bijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis

De verdiepende bijeenkomsten zijn inmiddels geweest, lees hieronder meer!

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

11 maart 2019

Inwoner- en cliëntparticipatie

Inwoner- en cliëntparticipatie

4 maart 2019

Grensvlakken Wmo / Wlz

Grensvlakken Wmo / Wlz

3 maart 2019

Eén regisseur bij de doelgroep 16-27 jarigen

Eén regisseur bij de doelgroep 16-27 jarigen

2 maart 2019

Passend indiceren

Passend indiceren

1 maart 2019