Merkbaar beter thuis

De verdiepende bijeenkomsten van Merkbaar Beter Thuis zijn inmiddels geweest. Lees hieronder meer!

Klik hier voor meer informatie over Merkbaar Beter Thuis en

hier voor het vervolg op de regiobijeenkomsten

Achtergrond

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) willen daarom samen met alle betrokkenen de uitvoeringspraktijk verbeteren.

Tussen december 2019 en februari 2020 vonden in dit kader als vervolg op de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis acht verdiepende bijeenkomsten plaats op vijf verschillende thema’s. De bijeenkomsten hadden een informerend, inspirerend of actiegericht karakter. De doelgroep betrof onder andere gemeenten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en buurtcoöperaties. Daarnaast waren het ministerie van VWS, de VNG en Movisie vertegenwoordigd.

We kijken terug op inspirerende bijeenkomsten waar veel goede voorbeelden en kennis zijn uitgewisseld en waarin we met elkaar hebben verkend hoe oplossingsrichtingen in de dagelijkse praktijk tot uitvoering gebracht kunnen worden. Bent u benieuwd naar de opbrengsten van de bijeenkomsten? Klik dan op de tegels van de verschillende thema’s en houd deze website in de gaten! Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd bedanken voor hun komst naar de bijeenkomsten van Merkbaar Beter Thuis.

Om meer te lezen over de achtergrond en de aanleiding van de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis, klik hier.

Om meer te lezen over de uitkomsten van de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis, klik hier voor de tussenrapportage.

De eindrapportage volgt nog en zal later op deze website worden geplaatst.

Verdiepende bijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis

De verdiepende bijeenkomsten zijn inmiddels geweest, lees hieronder meer!

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

11 maart 2019

Inwoner- en cliëntparticipatie

Inwoner- en cliëntparticipatie

4 maart 2019

Grensvlakken Wmo / Wlz

Grensvlakken Wmo / Wlz

3 maart 2019

Eén regisseur bij de doelgroep 16-27 jarigen

Eén regisseur bij de doelgroep 16-27 jarigen

2 maart 2019

Passend indiceren

Passend indiceren

1 maart 2019